บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนและภายในบ้านที่ดีมีอะไรบ้าง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนและภายในบ้าน : สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ทำให้เกิดข้อขัดข้องหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ อาทิ เครื่องปรับอากาศ, ระบบประปา, ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน, ตู้เย็นหรือเครื่องแช่แข็ง และเครื่องทำน้ำร้อน, กุญแจที่พักสูญหายไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยได้, สัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์เข้าที่พักอาศัย เช่น งู ต่อ แตน

บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิค สำหรับเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนน : ให้คำปรึกษาทางเทคนิคโดยไม่ส่งช่างโดยมีช่างเทคนิคให้คำปรึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ call center ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการส่งช่างเทคนิค และ/หรือรถยก สำหรับเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนน : ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน สามารถใช้บริการได้ทั้งกรณีรถยนต์ 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์หรือส่งช่างเทคนิคนอกสถานที่ และหรือบริการยก/ลากจูง เพื่อบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง

*(ยกเว้นบริการกรณีรถลูกค้าประสบอุบัติเหตุ) ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ 2 ครั้ง/ปี

หมายเหตุ: บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีแบตเตอรี่หมด บริการจั๊มแบตเตอรี่ หากพบแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ จะประสานงานเพื่อการ เปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าแบตเตอรี่

กรณียางรั่ว บริการเปลี่ยนยางอะไหล่ เพื่อให้ลูกค้า สามารถขับรถได้อย่างต่อเนื่อง กรณีไม่มียางอะไหล่ จะนำยางไปปะและใส่ยางกลับ เพื่อ ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนต่อได้ โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าปะยาง

กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ ประสานงานำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายใน ระยะทาง 25 กม. กรณีที่เกินกว่า 25 กม. คิดค่าบริการกม.ละ 25 บาท กรณีที่ต้องการใช้ช่างกุญแจ ที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ

กรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉินไม่สามารถขับเคลื่อนได้ จัดส่งน้ามัน 1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 5 ลิตรให้ฟรี เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้ ครั้งต่อไปฟรีค่าประสานงาน ลูกค้ารับผิดชอบค่าน้ามัน
รวมการบริการต่าง ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ

บริการยก/ลากรถไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตร กม.ถัดไป คิด กม. ละ 25 บาท โดยค่าบริการสำหรับ กม.ที่เพิ่มขึ้นลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

บริการการยก/ลากรถระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาเหมาจ่ายกับ ลูกค้า โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

บริการรถทดแทน : ในกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าต้องถูกยกลากจากที่เกิดเหตุ สามารถประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้า (ในกรณีที่ต้องการ) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด

 true you roadside assistant