ติดต่อที่พักสระแก้วใกล้โรงเกลือ

การันตีคุณภาพและการบริการโรงแรมมายรูมบายเสริมทรัพย์ด้วยรางวัลชนะเลิศ ปี 2015 จาก เว็บไซต์ booking คะแนนสูงสุด 9.1 ที่พักสระแก้ว ใกล้โรงเกลือ มายรูมบายเสริมทรัพย์ (My Room by Sermsub) ตั้งอยู่ที่ 168 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ติดต่อที่พัก : 037-609722 ต่อ 1 หรือมือถือ : 095-259-2283 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.myroombysermsub.com